Aktuelt

27. January 2016 13:57 Høyskolesamarbeid

HS News Systems i Kongsberg har nylig inngått et samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge, avdeling Kongsberg. Gjennom prosjektet skal elevene se på, analysere og utarbeide løsningsforslag for nærmere definerte utfordringer som case-bedriften har i sin drift/sine prosesser.

read more >> Høyskolesamarbeid